Začnu trošku zeširoka, problém odpadů a odpadových potrubí paradoxně zatěžuje novou výstavbu. Máme informace, že nové plastové potrubí lépe přitahuje tuky a tvoří usazeniny, které jako v žílách člověka zanáší a musí následovat mechanické vyčištění. Levnější variantou je prevence a tudíž nevylévat upotřebené potravinářské oleje do kanalizace. Princip spočívá v umožnění ukládaní tohoto odpadu obyvatelstvu do speciálních nádob. v příloze

Používáme standardní nádoby o obsahu 240l. Nádoby opatřujeme zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Je pravdou, že se setkáváme s případy vkládání komunálního odpadu či jiných příměsí. Z informací ostatních firem zaobírajících se tříděným odpadem je bohužel v česku tato situace stejná. Samozřejmě, že dochází ke znečištění vnitřku nádob obsahem vhazovaných lahví. Tuto situaci řešíme – náhradou nádoby za vyčištěnou, kterou vozí obsluha s sebou. Obsah nádob překládáme do připravených soudků, ve kterých dochází k předání k dalšímu zpracování. Interval výměn záleží na dohodě mezi obcí a EKO.PF s.r.o.. Tento interval je nastaven na idividálně, většinou 1 x za měsíc až 3. Na základě průběžné kontroly a případného požadavku obce provádíme vývoz operativně. Zabezpečení proti krádeži a vandalismu může bý řešeno připoutáním nádoby ke kovovému sloupku a uzamčení zámkem, nebo originálnám držákem. Umísťování nádob je řešeno na základě rozhodnutí obce.

Projekt je částečně financovaný firmou EKO-PF s.r.o.. Obce hradí částečně službu, která zahrnuje: dodání nádob/y včetně technické úpravy vhozu, svozu odpadu, jeho likvidaci a vedení evidenční agendy odpadu. Další případné náklady spojené s tímto projektem jsou na zřízení zabezpečení a zajištění medializace směrem k občanům. Samofinancování je otázkou budoucnosti a výdělečný v současnosnosti ještě není.

Zkušenosti – převažují kladné – hlavně ohlas od obyvatel. Separace je běh na dlouhou trať. Budeme doufat, že časem se situace vyprecizuje,tak jako je tomu I s dalším tříděným odpadem.

Pokud bude kdokoli chtít se zapojit do tohoto projektu – pak je nejjednodušší spojit se s firmou EKO-PF a my po dohodě s odpovědným zástupcem zájemce dodáme veškeré dostupné informace, potřebné k realizaci tohoto proejktu na území města či obce. Limity projekt nemá a jej tak schopen oslovit každou obec , či město v ČR.